El passat dimecres 28 d’octubre la Fundació Bofill va presentar una extensa anàlisi sobre les competències de la població adulta fonamentat en les dades extretes a partir de l’enquesta PIAAC (Programa per l’Avaluació Internacional de les Competències dels Adults) realitzada fa dos anys a 26 països de l’OCDE.

Accedeix al full d’actualitat en pdf 


L’enquesta PIAAC es va realitzar a domicili amb una mostra de 5.000 persones d’entre 16 i 64 anys de cada país de l’OCDE amb l’objectiu d’avaluar la competència lectora i matemàtica de cadascuna i extreure conclusions empíriques sobre els sistemes educatius i formatius de cada país així com de la utilització de les competències assolides per les persones en el mercat de treball (experiència laboral).
A Espanya, gairebé el 20% dels joves té una competència de lectura força baixa i el 40% té un nivell mig, mentre que a l’OCDE només el 39% dels joves tenen nivell baix i mig. L’estudi no atribueix la causa a una baixa qualitat del Sistema Educatiu si no a l’elevat abandonament escolar prematur i per tant a la proporció reduïda de joves que cursen estudis postobligatoris. També són aspectes fonamentals el baix capital cultural familiar i el menor accés a ocupacions qualificades.

A partir de l’informe de la Fundació Bofill, CCOO considera que cal:

1. Emprendre polítiques de reducció de l’abandonament escolar prematur, de l’orientació acadèmica i professional, de l’acompanyament dels joves. I que aquestes siguin transversals en tot el sistema obligatori, postobligatòri i de l’aprenentatge al llarg de la vida.
2. Augmentar l’oferta qualitativa dels ensenyaments postobligatòris, per a fer créixer substancialment el nombre de graduats especialment en les etapes de formació professional a les quals tenim mancances molt greus.
3. Treballar en l’equitat de l’accés a l’educació i la formació com a mesura per a combatre la reproducció de la injustícia en els models socials.
4. Fer una aposta clara per un model productiu qualificat i de treball digne i estable. Aquest és el millor camí per a que les persones mantinguin les competències i que no es desaprofiti el capital humà.
5. Establir polítiques de conciliació familiar que eliminin les afectacions greus d’igualtat de gènere a les dones.
6. Obrir el concepte de formació al llarg de la vida de les persones adultes, més enllà de la formació contínua. Aprofitar i coordinar totes les ofertes formatives un cop finalitzada la formació obligatòria i que possibilita enfortir i preparar a les persones per a les transicions laborals.
7. Enfortir el diàleg social per a enriquir la participació de les polítiques educatives i formatives. Que les polítiques de formació al llarg de la vida estiguin intrínsecament lligades a la negociació col•lectiva i als plans de formació de les empreses dels convenis col•lectius per a mantenir i millorar les competències de les persones adultes.
8. Treballar cap a una avaluació de les polítiques educatives i/o formatives més enllà de les que es realitzen per a la població afectada. Que totes les avaluacions (les personals i institucionals) siguin participades, transparents, més freqüents, amb un anàlisi per a col•lectius diferenciats i per a major nombre de competències.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.