Proposta* de Manifest Unitari de la Comunitat Educativa (1)

La manca de compromís de l’Administració envers la Llotja és històrica i es materialitza en fets com l’abandonament de la seu del carrer Avinyó –edifici que actualment esta en procés de privatització-, la no actualització de la seu de Ciutat de Balaguer i ara, la presentació d’enderroc d’una part de la seu de Sant Andreu.

La comunitat educativa de la Llotja manifesta que el valor únic dels ensenyaments públics que s’imparteixen a les seves seus -que son un referent de ciutat, de país i amb reconeixement internacional- la seva singularitat i la dificultat de reubicació, requereixen un tracte diferenciat.

Volem aclarir, que no ens oposem als equipaments que el barri necessita i demana, si no que necessitem un pla de compromís i consens que doni garanties de millora, de continuïtat i de qualitat als ensenyaments públics que s’imparteixen a la Llotja. A més creiem que com a projecte de país cal recuperar la històrica seu del carrer Avinyó i no caure en la malversació de fons que suposaria eliminar els tallers afectats a la seu de Sant Andreu.

1. Accions imminents:

  • Consens del Manifest Unitari al Claustre Extraordinari del dia 21 de Maig de 2015 mitjançant votació.
  • Sol•licitud a la direcció en el Claustre de provisions de plantilles i professorat pel curs 15-16.
  • Debat al Claustre Extraordinari del dia 21 de maig de 2015 de les accions necessàries per a assolir els objectius del punt 2 de forma urgent.
  • Convocatòria de Consell Escolar Extraordinari i de caràcter urgent.
  • Aprovació Manifest Unitari de la Comunitat Educativa de la Llotja.
  • Creació d’una “comissió  específica d’estudi i informació” (2) on hi pot participar persones  (3) proposades “per les institucions empresarials o laborals presents en l’àmbit d’acció del centre” amb veu i sense vot.
  • Incloure a la comissió creada: representacions d’associacions veïnals, assessors jurídics i arquitectònics, representants d’associacions d’estudiants, representants sindicals, …

2. Objectius:

  • Compromís en ferm del Govern de la Generalitat de l’aturada del projecte fins que de forma negociada i consensuada s’assoleixi un acord amb les parts afectades. Aquest compromís l’ha d’assumir el Govern per què en ell resideixen les competències d’execució d’una possible nova seu. Pot ser mitjançant comunicat amb segell de Govern.
  • Consens polític de tots els alcaldables de la ciutat de Barcelona respecte al compromís amb la Llotja (la continuïtat i millora dels ensenyaments públics impartits, i l’acord per a un “projecte Llotja”), la seva comunitat educativa i les parts afectades en un possible projecte. Pot ser mitjançant signatura de manifest públic de totes les forces polítiques que actualment opten a l’alcaldia de Barcelona.

_____________________________________________________________
* Proposta que CCOO Educació presenta al Claustre extraordinari de Llotja (21/05/2015), a través del delegat de CCOO a la Junta de Personal i membre del claustre de l’Escola Llotja. Recull el que es va acordar a l’Assemblea de docents de Llotja del 20 de maig, convocada per CCOO
  (1)–  Que respecta els principis elementals del manifest de l’alumnat.
  (2)–  Art. 148.5 de la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya
  (3)–  Art. 27.6 del Decret 102/2010 d’Autonomia de Centres
_______________________________________________________________


image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.