ORDRE per la qual s’implanten i es reconeix la implantació de diversos programes de doctorat a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya.

ORDRE ECO/202/2015, de 25 de juny, per la qual s’implanten i es reconeix la implantació de diversos programes de doctorat a les universitats públiques i privades del sistema universitari de Catalunya. DOGC Número 6908 Data 08/07/2015