Requisits:
·        
Tenir entre 60 i 64
anys.
·        
Haver cotitzat 30
anys.
·        
Sol·licitar-la amb
tres mesos d’antelació de la data escollida.
·        
És d’aplicació a
tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
·        
Si utilitza temps
de Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els
últims 5 anys.
·        
Amb 35 anys de
serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.

PER CONSULTES:

– Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 o al correu apisabarro(ARROBA)ccoo.cat
– L’assessorament és gratuït per a les persones afiliades.
Preguntes més freqüents:
Fins quan ens podem jubilar als 60 anys?
La jubilació de classes passives als
60 anys per l’any 2015 està reconeguda a la Llei de Pressupostos de 2015. Per
tant, està assegurada fins 31 de desembre de 2015.
Com serà la jubilació al 2015?
Al Projecte de Llei de Pressupostos no
hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives, per tant, és normal que
ens podem seguir jubilant als 60 anys durant tot l’any 2015, sol·licitant-la
amb 3 mesos d’antelació.
Pot
canviar la normativa de Classes Passives durant l’any 2015?
Per canviar la normativa de classes
passives, el govern ha de presentar una proposta a la Mesa de Negociació de la
Funció Pública estatal, ha de fer el tràmit parlamentari i ha de publicar-ho al
BOE, amb la perspectiva mínima d’aplicar-ho 3 mesos després. No és lògic que ho
comenci a aplicar a mig any.
Jubilació
de classes passives

Segueix vigent la possibilitat de jubilació
voluntària, d’acord amb l’article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquells
funcionaris acollits al Règim de Classes Passives, (tant en actiu com en
excedència), que tinguin 60 anys d’edat i acreditin 30 anys de cotització.CALENDARI DE
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA 2015


Sol·licitud
Resolució provisional
Resolució definitiva
DATA
JUBILACIÓ
Última nòmina Departament i
notificació
Resolució pensió Ministeri
Pagament 1ª pensió
febrer
març
abril
maig
maig
juny
juny
març
abril
maig
juny
juny
juliol
juliol
abril
maig
juny
juliol
juliol
agost
agost
maig
juny
juliol
agost
agost
setembre
setembre
juny
juliol
agost
setembre
setembre
octubre
octubre
juliol
agost
setembre
octubre
octubre
novembre
novembre
agost
setembre
octubre
novembre
novembre
desembre
desembre
setembre
octubre
novembre
desembre
desembre
gener
gener
octubre
novembre
desembre
gener
gener
febrer
febrer
novembre
desembre
gener
febrer
febrer
març
març
desembre
gener
febrer
març
març
abril
abril

JUBILACIONS:
XIFRES D’APLICACIÓ PER A L’ANY 2015

segons Llei 36/2014 de Pressupostos
de l’Estat per al 2015
Havers
reguladors 
(HR) 
per l’any 2015
Haver
regulador
ANYAL
Haver
regulador
MES
Grup
A1
40.258,62
2.875,62
Grup
A2
31.684,55
2.263,18
Grup B
27.744,96
1.981,78
Grup C1
24.334,27
1.738,16
Grup C2
19.252,45
1.375,17
Grup E
16.414,24
1.172,45
TAULA
DE

% DE L’HAVER REGULADOR (HR)
que
correspon en funció del número total d’anys de serveis (inclosos els de
bonificació, si pertoquen):
Any 2015
ANYS
% de l’HR
ANYS
% de l’HR
ANYS
% de l’HR
ANYS
% de l’HR
1
1’24
%
10
15’67
%
19
41’54
%
28
74’42
%
2
2’55
%
11
17’71
%
20
45’19
%
29
78’08
%
3
3’88
%
12
19’86
%
21
48’84
%
30
81’73
%
4
5’31
%
13
22’10
%
22
52’50
%
31
85’38
%
5
6’83
%
14
24’45
%
23
56’15
%
32
89’04
%
6
8’43
%
15
26’92
%
24
59’81
%
33
92’69
%
7
10’11
%
16
30’57
%
25
63’46
%
34
96’35
%
8
11’88
%
17
34’23
%
26
67’11
%
35
100
%
9
13’73 %
18
37’88 %
27
70’77 %
més
100 %
Notes:
  
1)
Quan hi ha serveis cotitzats a l’empresa privada i/o a més d’un grup de Classes
Passives (A, B,…) s’ha d’aplicar una fórmula més complexa, anomenada
“fórmula polinòmica”).
2)
A qui cotitza, en el moment de demanar
la jubilació, pel Règim de la Seguretat Social li és d’aplicació una taula i
mecanisme totalment diferent de l’anterior
.
Límit Màxim de Pensions 2015
(tant si
és una sola pensió com si se’n acumulen més d’una):
35.852,32
€/ bruts/any  =  2.560,88€/ bruts /mes x 14
DESCOMPTES APLICABLES A LES PENSIONS:
₋ A les jubilacions Voluntàries i Forçoses: Únicament en concepte d’IRPF (El % corresponent, segons
l’import de la pensió anual i la incidència de les circumstàncies personals
declarables).
₋A les jubilacions per Incapacitat Permanent (cas de lesió o malaltia greu i previ
dictamen favorable d’un Tribunal Mèdic -ICAM-): la vigent reglamentació
estableix una diferenciació entre el grau d’Incapacitat Permanent Total o
Absoluta. La jubilació per I.P. Absoluta no té descompte d’IRPF.


image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies