• La recent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2015 no ha introduït altres canvis significatius en les pensions de classes passives.


PER CONSULTES
– Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 o al correu apisabarro(ARROBA)ccoo.cat
– L’assessorament és gratuït per a les persones afiliades.
Per la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores,
CCOO som la respostaCANVIS
LEGISLATIUS PER 2015: AUGMENT DEL 0,25%, PER SOTA DE L’IPC

La recent Llei 23/2013 ha introduït
importants retallades en les pensions de la Seguretat Social per aquest any i
els futurs. També ha eliminat en classes passives l’actualització de les
pensions, segons l’IPC. A partir d’ara, pujaran el que s’estableixi en les
corresponents lleis de Pressupostos Generals de l’ Estat de cada any. Això vol
dir que el govern ha fet desaparèixer el compromís legal pel qual les pensions
no perdrien poder adquisitiu i que tant treball va costar conquerir en els anys
90.
PENSIONS DE JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
A dia 1 de gener de 2015 segueix
vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d’acord amb l’article 28.2.b)
del ja esmentat RDL 670/87, per aquells funcionaris acollits al RCP (tant en
actiu com en excedència) que tinguin 60 anys d’edat i acreditin 30 anys de
serveis efectius a l’Estat. El RDL 5/2013, publicat al BOE del 16 de març de
2013, que ha modificat les Jubilacions Voluntàries i Parcials del Règim General
de la Seguretat Social, no ha modificat els requisits per accedir a aquesta
modalitat de jubilació.
No sabem el que vol fer el govern
actual sobre el futur d’aquesta modalitat de jubilació del RCP, ja que fins ara
no s’ha pronunciat sobre la mateixa. El ja esmentat RDL 5/2013 ha suposat un
enduriment en els requisits per accedir a les Jubilacions Anticipades i
parcials en el Règim General de la Seguretat Social i, en alguns casos, també
ha suposat reduccions de les quanties de les mateixes.
El govern ha establert uns nous
criteris més restrictius per accedir a les jubilacions, lligats als anys que li
faltin al treballador per assolir-ne l’edat de jubilació. En el Règim General
de la Seguretat Social aquest avançament serà com màxim de 4 anys, en el cas de
jubilació anticipada si és derivada del cessament involuntari del treballador.
I l’avançament serà com màxim de 2 anys en els casos de jubilació per cessament
voluntari del treballador i de jubilació parcial.
Per això no podem descartar que, a
curt o mitjà termini, el govern endureixi els actuals requisits per a la
jubilació voluntària dels funcionaris integrats en el RCP.
PENSIONS DE JUBILACIÓ
PER INCAPACITAT PERMANENT
Aquests tipus de pensions es calculen
de la mateixa manera que les ordinàries, però amb la important particularitat
que es consideren com serveis efectius el període de temps que li resta al
funcionari/a per assolir els 65 anys d’edat. Ara bé, hi ha un canvi important
des de gener de 2009: les pensions per Incapacitat Permanent Total, si en el
moment de la jubilació acrediten menys de 20 anys de serveis cotitzats, tenen
una reducció sobre la quantia calculada, d’acord amb el següent quadre:


Anys
de serveis cotitzats al moment de la jubilació
Percentatge de reducció de la pensió
Des de 19 fins menys de 20
5%
Des de 18 fins menys de 19
10%
Des de 17 fins menys de 18
15%
Des de 16 fins menys de 17
20%
Menys de 16
25%


Aquesta reducció no afecta les pensions per Incapacitat per
tota professió o ofici (Incapacitat absoluta), ni a les incapacitats totals
produïdes o derivades d’ accidents laborals, ni a les ja concedides abans de l’1
de gener de 2009.
INCOMPATIBILITAT
DE LES PENSIONS
Les pensions causades abans de l’1de gener de 2009
segueixen amb les mateixes incompatibilitats que tenien quan es van causar.
Al gener de 2009 van haver importants novetats. Les pensions
de jubilació del règim de classes passives causades a partir de l’1 de gener
2009 van ser declarades incompatibles amb l’exercici de qualsevol activitat, per
compte propi o aliena, que donés lloc a la inclusió de l’interessat en qualsevol
règim públic de Seguretat Social. En la pràctica significava que no es podia cobrar
una pensió de jubilació del RCP i treballar en qualsevol altra cosa. El canvi va
ser que la incompatibilitat de les pensions s’estenia a tot tipus de treballs i
règims.
Si el funcionari jubilat del RCP volia treballar en una activitat
privada estava obligat a renunciar a la totalitat de la seva pensió de
jubilació, que podia recuperar una vegada finalitzada aquella activitat.
Només s’exceptuaven d’aquesta incompatibilitat els pensionistes
jubilats per incapacitat total, que podien cobrar la pensió i realitzar una activitat
diferent a la que realitzaven com funcionaris. Però mentre estan treballant, l’import
de la pensió reconeguda es reduirà al 75 % de la quantia corresponent, si
acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l’estat, o al 55%, si haguessin cobert
menys de 20 anys de servei en el moment de la jubilació.
El RDL 5/2013 ha establert que les pensions originades a
partir de l’1 de gener de 2009, de les persones que hagin arribat als 65 o més
anys d’edat i amb 35 o mes anys de serveis reconeguts, seran a partir del 17 de
març de 2013 compatibles amb la realització d’activitats privades per compte
propi o aliena, que donin lloc a la inclusió de l’interessat en qualsevol règim
públic de Seguretat Social. En aquest cas i durant el temps que romangui en aquesta
situació, el funcionari jubilat ha de percebre el 50 % de la pensió que té
assignada. Cada any aquest 50% es revaloritzarà en el percentatge que
s’estableixi.
Una vegada finalitzi l’activitat privada, el funcionari jubilat
recuperarà la pensió en la seva integritat, amb les revaloritzacions que
s’haguessin produït. El nou període treballat una vegada jubilat no donarà lloc
a la millora de la pensió.
En resum, el canvi que ha introduït el RDL 5/2013 és que
permet a alguns jubilats amb posterioritat al’1 de gener de 2009 i que s’hagin
jubilat als 65 anys i 35 o més anys de serveis, la possibilitat de treballar en
una activitat privada, cobrant la meitat de la pensió. Per tant, els jubilats
voluntaris estan exclosos d’aquesta possibilitat.

En el RGSS la situació és diferent. Des d’agost de 2011,
després de l’entrada en vigor de la Llei 27/2011, la percepció de la pensió és
compatible amb la realització de treballs per compte propi (autònom), si els
ingressos totals anuals que percebin no superen el Salari Mínim
Interprofessional, en còmput anual. I els que realitzen aquestes activitats no
estan obligats a cotitzar a la Seguretat Social ni generen dret a noves
pensions.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies