Formació pedagògica i didàctica o la formació

equivalent 


FORMACIO DIDÀCTICA PER PTFP
Es pot cursar a l’IOC 

Proper termini d’inscripció:

Preinscripció: del 16 de juny al 2 de juliol de 2015

Matrícula: del 16 al 22 de juliol de 2015

1. Màster de formació del professorat d’educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d’idiomes

La LOE (2006), el Reial decret 1834/2008 i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, exigeixen que per exercir la docència cal l’acreditació del màster o la formació pedagògica i didàctica equivalent, .

  • El màster de formació del professorat ofereix estudis d’orientació professional per tal d’adquirir les competències necessàries per exercir la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional.
  • El màster en formació del professorat s’imparteix a diverses universitats, i substitueix l’anterior certificat d’aptitud pedagògica (CAP).
  • Acreditació de llengües: en el moment de fer la preinscripció al màster cal acreditar amb el certificat corresponent, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), el nivell B1 o superior, d’una de les quatre llengües següents: anglès, francès, alemany o italià.

2. Què passa amb  persones que formen part de la borsa i tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència però per la seva titulació no poden realitzar els estudis de màster? (professors tècnics de formació professional…)


  • La disposició addicional primera del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, estableix que la formació pedagògica i didàctica del professorat que, per raons derivades de la seva titulació, no pot accedir als estudis de màster als quals es refereix la mateixa norma, s’acreditarà mitjançant una formació equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006.
  • Si no tenen exempció de la formació pedagògica i didàctica segons determina l’Ordre ECD/1058/2013, …hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.Per tant,


A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics de formació professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que s’estableix a l’apartat 1.1.f) de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de juny, i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per a les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015:
6.5 Formació pedagògica i didàctica.
D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.

Exempció de la formació pedagògica i didàctica d’aquest professorat:

L’Ordre ECD/1058/2013 determina que estan exemptes d’aquesta formació les persones que puguin acreditar que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014, han impartit docència durant 2 cursos acadèmics complets o 2 cicles dels ensenyaments esportius complets, o bé 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats d’ensenyaments reglats autoritzats, en els nivells dels ensenyaments corresponents. 

Referents normatius 

  • Llei Orgànica d’Educació 2/2006. Aquesta normativa estableix que per a exercir la docència en els diferents ensenyaments, cal estar en possessió de les titulacions acadèmiques corresponents i tenir la formació pedagògica i didàctica corresponent per a cada ensenyament.
  • Reial Decret 1834/2008. Defineix les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableix les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari. 
Temes relacionats

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies