Reunió amb consorci

El 26 de març de 2015 hem tingut reunió de seguiment de condicions laborals per al personal municipal

1. La gerència de RRHH de l’Ajuntament ha contestat sobre diferents temes:

Catedràtics: dóna el seu vist i plau per a que es convoquin les 45 places, però no concreta quan es publicaran les bases.

Oferta pública: no hi ha possibilitat de convocatòria.

Intranet: no han donat resposta.

CCOO  hem demanat tornar a insistir en el tema de les oposicions de professors tècnics de FP i en l’accés a la intranet.

2. Concurs de trasllats: el 10 d’abril es publicarà.

Des de CCOO demanem que les places singulars estiguin fonamentades en el PEC.

3.Obertura de borses de treball: s’obrirà un plaç per apuntar-se desprès de Setmana Santa.

Mestres: Educació infantil
               Educació primària

Professors de secundària: LC Llengua i literatura catalana
                                          FQ Física i química
                                          501 Administració d’empreses
                                          502 Anàlisi i química industrial
                                          507 Informàtica
                                          524 Sistemes electrònics
                                          525 Sistemes electrotècnics i automàtics
Professors tècnics de FP: 608 Laboratori

4. Es publicaran les noves llistes de TEI i TEE

5. Concurs de direccions

CCOO no estem d’acord amb els canvis introduïts en les bases, es dóna més pes a l’Administració, no es valora amb més punts el fet de treballar en el centre i es poden presentar funcionaris de la Generalitat que ja treballen en centres municipals.