CCOO ha interposat recurs contra l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

EDICTE de 8 de maig de 2015, pel qual es notifica a les persones interessades la interposició dels recursos contenciosos administratius núm. 87/2015, núm. 96/2015, núm. 114/2015 i núm. 139/2015.

Mitjançant aquest Edicte, la Direcció General de Funció Pública del Departament de Governació i Relacions Institucionals fa saber que la Unió General de Treballadors i el senyor Carlos Villalante Sirvent, la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CS-CONC-CCOO), la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya i la Intersindical Alternativa de Catalunya, han interposat, respectivament, els recursos contenciosos administratius núm. 87/2015, núm. 96/2015, núm. 114/2015 i 139/2015 davant la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, sobre la recuperació d’una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Es fa públic en compliment del que disposen els articles 48, 49 i 50 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en relació amb l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a l’efecte que serveixi de citació a les persones a favor de les quals haguessin derivat o derivessin drets de l’Acord impugnat, i a les que tinguessin interès directe en el seu manteniment, les quals podran comparèixer i personar-se en les actuacions com a demandades, si així ho creuen convenient, davant l’esmentada Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de nou dies a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest Edicte.

Barcelona, 8 de maig de 2015

Susanna Bouis i Gutiérrez

Directora general de Funció Pública

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies