Calendari escolar per al curs 2015-2016

Us facilitem el calendari del curs 2015/16:
Llegeix i descarrega aquí el Full d’Actualitat (pdf)


Activitats del professorat


  • El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs el dia 1 de setembre.
  • En els centres de titularitat del Departament d’Ensenyament les activitats del professorat programades al centre no han d’acabar abans del dia 30 de juny.
  • Pel que fa al professorat de l’ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s’ha d’aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Inici de les classes


14 de setembre de 2015: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny i el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles.

No més tard del 21 de setembre de 2015: inici de les classes als cicles de grau superior de formació professional inicial i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a aquests cicles, els ensenyaments de règim especial, i els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes.

No més tard del 28 de setembre de 2015: inici de les classes als ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes i els ensenyaments de formació instrumental (català i castellà).

Final de les classes

  • 21 de juny de 2016.Períodes de vacances

  • Nadal: Del 23 de desembre de 2015 al 7 de gener de 2016.
  • Setmana Santa: Del 19 al 28 de març de 2016.

Dies de lliure disposició


S’estableixen 4 dies de lliure disposició.

Les proves extraordinàries de l’ESO, de 1r de batxillerat i dels cursos de formació específics d’accés als cicles formatius es faran de l’1 al 3 de setembre de 2016. Per als cicles formatius i el 2n curs de batxillerat les proves extraordinàries es faran al mes de juny després de les proves ordinàries.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del Departament d’Empresa i Ocupació i els dos dies de festa local.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició que s’han de distribuir equitativament entre els tres trimestres, no poden coincidir amb els d’inici i final de les classes ni amb els immediatament anteriors als períodes de vacances escolars; s’han de preveure en la programació general del centre i s’han de comunicar als serveis territorials.

Excepcionalment, els serveis territorials podran autoritzar la proposta per part de la direcció dels centres d’establir els dies de lliure disposició consecutius en un mateix trimestre, en aquest cas caldrà l’acord previ del consell escolar de centre.

Normativa
Ordre ENS/59/2015, de 26 de març  per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2015-2016 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 6844, de 02.04.2015)

Consorci d’Educació
El divendres passat, el Consell Escolar Municipal de Barcelona va publicar la recomanació sobre les dates dels dies de lliure disposició.Us recordem que són els Consells Escolars de cada centre els que, finalment, aproven les quatre dates de descans retribuït si bé, la majoria de centres s’acaben adaptant per fer-los coincidir amb els de la resta del seu municipi.

Les dates proposades són:

  • 1r trim, 7 de desembre de 2015 ( Constitució-Immaculada)
  • 2n trim, 8 de gener de 2016 ( Reis)
  • 2n trim, 8 de febrer de 2016 ( Carnestoltes)
  • 3r trim, 13 de maig de 2016 ( 2ª Pasqua)


Us facilitem el calendari del curs 2015/16:

ORDRE EMO/168/2015, de 25 de maig, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016.
Seran festes laborals a Catalunya durant l’any 2016 les següents: 
1 de gener (Any Nou). 
6 de gener (Reis). 
25 de març (Divendres Sant). 
28 de març (dilluns de Pasqua Florida). 
16 de maig (dilluns de Pasqua Granada) . 
24 de juny (Sant Joan). 
15 d’agost (l’Assumpció). 
12 d’octubre  
1 de novembre (Tots Sants). 
6 de desembre (Dia de la Constitució). 
8 de desembre (la Immaculada). 
26 de desembre (Sant Esteve). 
D’acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny,
pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al
territori d’Era Val d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del dia 17 de
juny (Festa d’Aran). 
A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d’aquest Departament, dues festes locals,
retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies