Des de CCOO defensem la Formació Professional Dual com a oportunitat de millora de l’aprenentatge i de la transició al món laboral, però les experiències d’altres models ens aconsellen que estigui fonamentat en el consens, la transparència i la corresponsabilitat.

Des de fa uns anys ençà que sentim parlar a tothom de l’exportació de la marca “dual” com a solució de les problemàtiques actuals envers a l’ocupació i la millora dels aprenentatges adquirits a la formació professional. Aquestes informacions parlen de les meravelles dels models consolidats principalment als paisos del centre d’europa amb grans xifres de participació, d’integració al mercat de treball i d’acceptació social, sense tenir en compte la majoria de vegades, que suposa realment desenvolupar aquest model al nostre territori.

Hi ha molts aspectes a tenir en compte quan es pretén transferir un model educatiu i laboral d’un país a un altre però en el cas d’avui, el que volem és denunciar que tenint en compte que la formació professional dual s’està desenvolupant a Catalunya de forma pilot i des de fa molt poc temps de forma unilateral pel Departament d’Educació, s’han de tenir en compte dos aspectes bàsics i fonamentals d’èxit. Recomanats per experts en la matèria i per tots els organismes internacionals de reconegut prestigi:

Consens: 

El Dual no es pot veure únicament com una extensió educativa perquè esdevé un treball amb vinculació contractual (única via als models existents sota la marca “dual”) i com a tal, les afectacions son múltiples i els actors implicats també. És un fenomen cultural i per tant requereix un diàleg profund i obert, i una implicació generalitzada. Els actors fonamentals han de ser l’administració i les organitzacions empresarials i sindicals. En el nostre país i amb l’estructura de les Cambres (no bipartides), aquestes han de desenvolupar papers de suport i difusió.

No pot ser que en aquests moments, només l’administració educativa faci i desfaci a voluntat amb un model que a Catalunya no te cap desenvolupament legal que li doni suport. L’imposi als centres sense cap anàlisi real de les possibilitats d’èxit. I difongui informació amb caràcter de pur marquèting.

Transparència:

Per les implicacions i responsabilitats que CCOO té en la seva representació legal de les treballadores i treballadors no és acceptable ni tolerable que no disposem d’informació detallada del desenvolupament d’aquests plans pilot de Dual. No podem tolerar que visitem el web del Departament d’Ensenyament en referència a Dual i ens trobem amb dades totalment desactualitzades i que no concorden amb les que es donen en rodes de premsa o es trasllades als mitjans. Creiem que és una de les causes de la desconfiança creixent envers aquest model. Si realment s’està fent el que és diu, per què amagar-ne les dades?
Creiem que aquestes dades han d’incloure, de forma permanentment actualitzada, com a mínim:

  • Relació d’empreses, centres formatius/educatius i estudis impartits en aquest format.
  • Nombre exacte d’alumnes per centre formatiu/educatiu i per grup.
  • Relació contractual o amb beca, no nominal, però si en percentatge dins el grup.
  • Part curricular del títol que es realitza al centre de treball per a cada cas.
  • Dades diferenciades d’alternança simple i d’alternança en formació dual.
  • Futurs centres on es desenvoluparà aquest model.
  • Requisits i convocatòries de formació per als tutors d’empresa.
  • Normativa i documentació detallada del model amb accés obert.

El Departament d’Enseyament ens ha dit que tot just el juny passat va finalitzar la primera promoció en Dual i que per tant les dades recollides son reduïdes. Però tot i això, com a sindicat i com a societat hem de tenir-hi accés, i si anteriorment es va desenvolupar l’alternança simple, doncs també volem disposar de dades aclaridores que ens puguin ajudar a totes i a tots a creure en el model i a participar en la seva definició.

No pot ser que la Consellera el passat 5 de setembre digués que hi ha 3.718, 122 centres i més de 600 empreses i entitats i que al web només trobem uns 50 centres i menys de 300 empreses.

+ INFORMACIÓ

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.