Publicat el conveni d’escoles d’educació especial al DOGC (7 febrer 2014)

Aquí teniu la publicació del conveni d’escoles d’educació especial el qual CCOO no va signar per valorar que es firmaven renúncies importants pel conjunt de treballadors i treballadores de les nostres escoles. Renúncies a més que comportaven facilitar a l’administració continuar retallant-nos salaris sense que puguem defensar-nos.
Tanmateix, el personal que no es troba en pagament delegat i el PAS, tampoc han obtingut cap millora o increment salarial des de el 2009.
Totes elles i mes, són raons més que suficients i raonables per CCOO per no haver signat aquest conveni.
RESOLUCIÓ EMO/194/2014, de 3 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball per al sector d’escoles d’educació especial per als anys 2013-2014 (codi de conveni núm. 79000215011994). DOGC núm. 6557 (07/02/2014) (+)
RESOLUCIÓ EN FORMAT PDF (+)