Ensenyament públic. Informacions sobre jubilacions voluntàries (any 2014)

INFORMACIONS SOBRE LES JUBILACIONS VOLUNTÀRIES

  • Fins quan ens podrem jubilar als 60 anys?
  • Com serà la jubilació al 2014?
  • Pot canviar la normativa de classes passives al llarg de l’any 2014?
  • Quins requisits em demanen per jubilar-me als 60 anys?

Les repostes a aquestes preguntes juntament amb uns quadres sobre les retribucions i les passes a fer per demanar la jubilació voluntària les trobareu al full d’Actualitat que podeu descarregar-vos en pdf.


Requisits:
·         Tenir entre 60 i 64 anys.
·         Haver cotitzat 30 anys.
·         Sol·licitar-la amb tres mesos d’antelació de la data escollida.
·         És d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
·      Si utilitza temps de Seguretat Social, per complir els 30 anys, necessita cotitzar a MUFACE els últims 5 anys.
·         Amb 35 anys de serveis es té dret al 100% de l’haver regulador del grup cotitzat.

Quadre resum de les pensions de jubilació del funcionariat docent 2014

PER CONSULTES
– Demanar dia i hora al telèfon 93 481 28 42 o al correu apisabarro(ARROBA)ccoo.cat
– L’assessorament és gratuït per a les persones afiliades.


    Per la defensa dels drets dels treballadors i les treballadores,
    CCOO som la resposta