Negociació del conveni de Tallers per a disminuïts psíquics.

Historificació de la negociacio del conveni de tallers per a disminuits psíquics de Catalunya
Veure quadres explicatius (pdf)

Història de la negociació del conveni de Catalunya de Tallers per a persones amb discapacitat psíquica
Veure quadres explicatius (pdf)