El Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació fan públic un document amb les línies mestres de la futura Llei del Sistema de Formació Professional i Qualificació de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació fan públic a diferents actes un document que presenta les línies mestres de la futura Llei del Sistema de Formació Professional i Qualificació de Catalunya. La Llei pretén crear un sistema de Formació Professional integrada i al llarg de la vida que sempre s’ha reclamat des de CCOO. 

El passat 30 de gener d’enguany els dos Departaments van presentar, al INS Escola del Treball de Barcelona, conjuntament les idees principals d’aquesta Llei que esta actualment en procés de disseny i negociació. També al Consell Català de Formació Professional, en reunió Permanent, s’han exposat per part del seu president el senyor Xavier Casares, els principals trets i objectius d’aquesta Llei tant necessària. La nova norma pretén fusionar les tasques desenvolupades fins ara, sense suficient coordinació, pels Departaments d’Empresa i Ocupació i d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i crear un model de Formació Professional integrada i al llarg de la vida.
La Llei té l’objectiu de crear un Sistema de Formació Professional que millori la gestió i organització de la xarxa de centres de FP per tal d’oferir els serveis de Formació Professional Inicial (FPI) i per a l’Ocupació (FxO) que sovint s’han ofertat de forma independent des de les dues Administracions. D’aquesta forma es podran oferir serveis d’informació, orientació, formació i acreditació, augmentant la seva eficiència i oferta, i conformant un model d’aprenentatge al llarg de la vida.
Aquest model, que des de fa molt temps ha estat reclamat de forma insistent des de CCOO, haurà d’establir els camins, passarel·les i opcions suficients per a cobrir les necessitats canviants de formació laboral i desenvolupament personal de la societat actual.

Els elements rellevants que han exposat els dos Departaments i que es detallen al document adjunt son:

  • Prospecció de necessitats de qualificació.
  • Protocol comú d’orientació professional.
  • Procés d’acreditació d’experiència laboral.
  • Mecanismes d’equivalències títols-certificats.
  • Centres d’oferta integrada de serveis.
  • Impuls de la formació dual a la FPI i a la FxO.
  • Impuls de la formació contínua als centres de FPI.
  • Implantació models de gestió de la qualitat.

CCOO considera que cal avançar en un sistema de formació i educació al llarg de la vida que vagi més enllà del que és estrictament la Formació Professional. I en l’àmbit de la Formació Professional cal garantir un sistema de governança integrada amb participació dels agents socials més representatius en el món de l’empresa.