CCOO fa una crida perquè en les eleccions autonòmiques de 2015 s’incorpori el compromís d’acompliment de la quota de reserva

En el dia Internacional de les persones amb discapacitat.

CCOO fa un manifest en el que demana que s’incorpori el compromís electoral de l’acompliment efectiu de les quotes de reserva 

En Dia Internacional de les persones amb discapacitat, CCOO vol mostrar, un any més, el seu compromís i solidaritat per a la plena integració social i laboral de totes les persones.
Malgrat els progressos en el reconeixement social dels drets  i de la igualtat de les persones amb discapacitat, encara hi ha molts obstacles perquè puguin dur una vida plena i participar en les activitats que desenvolupen els altres ciutadans. L’accés a l’educació i al treball determinen les `possibilitats de desenvolupament personal i d’integració social.
Totes les persones tenen dret a treballar en igualtat de condicions. Això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball en un mercat i un entorn laboral que siguin oberts, inclusius i accessibles.
Des de 1982 l’antiga LISMI, ara integrada en la “Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social”, estableix que les empreses públiques i privades que donin feina a mes de 50 treballadors estan obligades a que, si més no, el 2% de la plantilla siguin treballadors amb discapacitat. Aquesta quota de reserva s’ha vist incrementada en el cas de convocatòria de treball públic. […]
Pròximament iniciarem un nou procés preelectoral de cara als comicis autonòmics i municipals de maig de 2015. En aquest marc, CCOO fa una crida pública a totes els organitzacions polítiques per tal que incloguin en els respectius programes electorals compromisos concrets que persegueixin l’acompliment efectiu de la quota de reserva pels treballadors i treballadores amb discapacitat, tant en el treball públic com en el mercat del treball ordinari.

Llegiu i descarregueu aquí el Manifest (pdf)