1

CCOO de Catalunya exigeix un model de formació dual de caràcter laboral amb la participació activa d’organitzacions sindicals i patronals en el seu desenvolupament

Davant les darreres notícies sobre el paper de les Cambres de Comerç en la Formació Dual

El Govern espanyol ha promogut la creació de la Cámara de Comercio de España per a acreditar la Formació Dual (FD) i per a impulsar, segons l’Executiu, un model de FD similar al d’Alemanya, on les cambres seleccionen i formen els alumnes i acrediten la formació.

És imprescindible aclarir que el model de Cambres de comerç o d’oficis a Alemanya és diferent a l’espanyol, ja que tenen un caràcter bipartit amb la presència paritària de treballadors i empreses, representats per organitzacions sindicals i patronals, a diferència de la composició del Ple d’aquesta nova Cambra formada per 28 de les majors empreses del país que han estat designades pel Ministre d’Economia.

Per la seva banda, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Cambres van acordar fa un mes desplegar un pla de difusió de la FD entre les empreses, organitzar jornades d’explicació de les seves característiques i aportar empreses per a FD.

En aquest sentit, des de CCOO de Catalunya denunciem que el presumpte model propi de FD que es pretén estendre a Catalunya amb la participació de les Cambres, no és un model consensuat, ni tan sols discutit, tal i com estableix el projecte de llei de formació professional que està actualment en debat parlamentari.

Per a CCOO de Catalunya i per a la Comissió Europea, la Formació Dual és aquella que combina l’aprenentatge al lloc de treball amb la formació presencial en un centre educatiu o de formació mitjançant, sempre, un contracte de treball i amb un tutor o tutora degudament qualificat. Així mateix, s’ha de garantir la participació d’organitzacions sindicals i patronals en el seu desenvolupament i de la Representació Legal dels Treballadors en els centres de treball.

El model de FD del Departament d’Ensenyament no reconeix el caràcter laboral de la FD, essencial en altres models que es consideren d’èxit com l’alemany o l’austríac, sinó que es basa en el concepte de pràctiques no laborals i de vinculació mitjançant beca formació o, opcionalment, contracte. De nou el paper de les Cambres catalanes no pot equiparar-se amb el que duen a terme a Alemanya per les diferències en la seva composició i funcions.Normativa

Decret 28/2014, de 4 de març, d’ordenació general dels ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, i de modificació del Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 6576, de 06.03.2014)

Decret 284/2011, d’1 de març, d’ordenació general de la formació professional inicial (DOGC núm. 5830, de 3.3.2011)

Resolució ENS/1204/2012, de 25 de maig, d’organització de la formació en alternança en els ensenyaments de formació professional inicial (DOGC núm.6155, de 22.6.2012)

Més info.