CCOO d’educació de l’Ajuntament us informa sobre la jubilació anticipada.

Respostes sobre la jubilació:

1. Si et jubiles anticipadament hi ha una pèrdua percentual de la pensió?
Sí . Independentment de què tinguis molts anys cotitzats i/o hagis cotitzat el màxim.
2. Sóc funcionari, puc jubilar-me als 61? 
NO.
3. Sóc laboral, puc jubilar-me als 61?

Sí, amb un contracte de relleu. S’ha de pactar amb l’empresa: consorci d’educació o IMEB.

Resum de la
xerrada del dia 4 de març sobre
jubilació al sistema de seguretat social.

En primer lloc es
va fer una breu descripció dels canvis que la reforma contempla en matèria de
jubilacions en la seguretat social:
Canvis en l’edat
d’accés, llacunes de cotització i període de còmput de cotització pel càlcul de
les pensions.
Concretant, en el
nostre col·lectiu es va parlar de les diferents modalitats de jubilació que ens
poden afectar:

Jubilació anticipada voluntària 60 anys

-En primer lloc
la jubilació anticipada als 60 anys és molt residual en general i també pel nostre
col·lectiu. Recordem que cal haver cotitzat abans de l’ any 1967.
Jubilació
anticipada voluntària 60 anys
.

Jubilació parcial a partir dels 61 anys 
( només personal laboral).

-En segon lloc la
jubilació parcial a partir dels 61 anys 
( només personal laboral).
-En el cas del
personal laboral de l’ Ajuntament és d’aplicació en virtut de l’acord amb
L’Ajuntament i la inscripció en la SS.SS d’allò que diu:
Disposició
final duodécima.

 

Jubilació anticipada
voluntària als 63 anys . D’aplicació a laborals i funcionaris.

-Potser la
modalitat més recent i que incorpora més novetats és la jubilació anticipada
voluntària als 63 anys . D’aplicació a laborals i funcionaris.
Jubilació
 anticipada voluntària 63 anys
.

Jubilació anticipada per a persones amb discapacitat

-També en el cas
de la gent amb discapacitat reconeguda hi ha modalitats de jubilació
anticipada.
Tots aquests són reculls
de la pròpia agència de la Seguretat Social. En ells s’hi expliquen excepcions,
supòsits, de difícil comprensió en
molts casos i que  CCOO us podem ajudar a
resoldre.

Anys necessaris de cotització i accés a la jubilació

Us volem adjuntar
també en  referència a l’edat de
jubilació i el període transitori, un quadre d’aplicació. Penseu que  tant és 
aplicable a la jubilació als 63 anys com a la jubilació ordinària. En
aquest quadre podreu comprovar els anys necessaris de cotització per a la
vostra jubilació.
Anys
de cotització i accés a la jubilació
.

Càlcul de la base reguladora

Per tal de saber
els anys que se us computaran per determinar la base reguladora de la vostra cotització
cal consultar el següent quadre:
Càlcul
base reguladora
.

Autocàlcul de la base reguladora . Pensió

Finalment, la
seguretat social també posa a disposició del ciutadans un programa d’autocàlcul
de la pensió que us pot ser útil per saber les quantitats de les que estem
parlant.
A tall d’exemple
calcularem la jubilació hipotètica de dues persones amb diferents bases de
cotització i en la modalitat de jubilació ordinària i jubilació anticipada:
 

1-Prenent com
a exemple una persona  que es vol  jubilar 
l’any 2014.
Primer pas: qualsevol persona es podrà jubilar
als 65 anys si com a mínim té cotitzats 35 anys i 6 mesos. Si no és el cas caldrà esperar als 65 anys
i 2 mesos per accedir a la jubilació. El mateix en el cas de la jubilació
anticipada als 63 anys. Anys
de cotització i accés a la jubilació
.
Segon pas:
Comprovat que es pot jubilar amb la edat corresponent caldrà veure el període
de cotització pel càlcul de la base reguladora. En aquest cas seran els darrers
17 anys. Càlcul
base reguladora
.
2-Prenent com
a exemple una persona que es vol jubilar l’any 
2020.
Primer pas:
qualsevol persona es podrà jubilar als 65 anys si com a mínim té cotitzats 37 anys. Si no és el cas caldrà esperar als 65 anys i 10 mesos. El mateix en la jubilació
anticipada als 63 anys. Anys
de cotització i accés a la jubilació
.
Segon pas: En
aquest cas el període  de cotització pel
càlcul de la base reguladora serà de 23 anys. Càlcul
base reguladora
.
3- Un cop
tenim  clar quina és la nostra situació
ens cal esbrinar la base reguladora. En aquest sentit utilitzarem el Autocàlcul
de la base reguladora. Pensió
.
A tall d’exemple
una persona que hagi cotitzat pel màxim de l’haver regulador li resulta en la
jubilació una base reguladora de 2.956,02 €; per anticipació als 63 anys aquest
màxim queda en el 85 % per tant en  2.512,61 €. Reducció
per anticipació
Un cop calculat veiem que en el 2014 la pensió màxima són
2.554,49 €, per tant en el primer cas ( jubilació ordinària) aquesta serà la pensió mentre que en el
segon cas (jubilacio anticipada) cal aplicar-hi una reducció del 0,5% per trimestre avançat sobre la
pensió màxima, es a dir 2.452,31 €.

Un altre exemple,
una persona que hagi cotitzat en diferents quantitats per sota de la màxima i
li resulti una base reguladora  de 1987,43€; per anticipació  als 63 anys li correspondrà una reducció  del 85% i  per tant 
una pensió de 1689,31 €.Reducció
per anticipació

(*)  Aquest són uns càlculs teòrics i només són informatius i a tall d’exemple., penseu que intervenen moltes variables.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.