NO VOLEM UN CONVENI DE RENÚNCIES
CCOO després de fer una consulta entre l’afiliació i oberta a tot el personal de la Concertada, no signarà un conveni de renúncies que a través d’assemblees i d’altres recursos és manifestament contrari als interessos dels treballadors i treballadores del sector. Ens trobareu en la lluita i la defensa dels drets, en la negociació i el diàleg però CCOO no subscriurà el retall indiscriminat de drets reconeguts i la supressió de la possibilitat de negociar taules salarials. La mobilització pot canviar la decisió de signar que s’ha previst per aquest 27 de febrer.
La nostra coherència i responsabilitat no ens permet signar un acord que suposarà la pèrdua de drets que tant han costar d’assolir:

1.       TAULES SALARIALS
La seva vinculació als Pressupostos de la Generalitat vulnera el nostre dret a la negociació col·lectiva a l’hora que ens aboca a una situació d’incertesa davant de futures variacions que puguin haver en el sistema de finançament.
S’accepten totes les retallades passades i futures.

2.       PREMI DE FIDELITAT
La seva suspensió temporal per al personal docent i la seva posterior modificació podrà provocar directament la seva desaparició per a tot el personal, inclòs el PAS. Es renuncia a un concepte salarial sense cap mena de contrapartida.

Aquestes renúncies, a canvi de QUÈ ?
CCOO NO ha volgut signar a canvi de tant poc:
1.       Reducció horària del PAS en 6 hores anuals, però la jornada setmanal seguirà sent la mateixa.
2.       Supressió de la clàusula de desvinculació horària per als centres d’una línia que podien demanar, com diu l’article 23.3 del conveni, que els seus professors de secundària fessin 25 hores lectives en lloc de 24. Aquesta desvinculació només afectava a una minoria de centres i sota el control de la Comissió Paritària.
3.       Possibilitat “d’acordaramb la Titularitat” la compactació de les hores d’alletament; no es reconeix el dret, només l’acord. Aquesta possibilitat ja es troba recollida en la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.
4.       Comptabilitzar com a lectives les hores de vigilància del pati a EI i EP mentre es consideri activitat curricular i només pel temps real dedicat a aquesta activitat. Això significa que sols es contemplarà a aquelles persones que vigilin patis.
5.       Taules salarials: per al PAS i 1r cicle d’ EI integrada amb un augment del 3% al 2012 i 2013 i del 2% al 2014; per a Batxillerats no concertats un augment de l’1% al 2013 i 2014. Resten congelats per als tres col·lectius el 2010, 2011 i per al Batxillerats també el 2012. Considerem que aquests augments, ja que no afecten a tots els anys, són insuficients perquè resten molt lluny de l’evolució de l’IPC.
Recordem que el 17 de juny de 2010 les Patronals ens convocaven a la plaça Sant Jaume en ”defensa” dels nostres sous i ara són ells qui ens retallen els nostres drets.

Aquí teniu un petit fragment del manifest que es va llegir en el seu moment:
“Protestem i ens oposem a la retallada salarial del professorat de la concertada. Considerem del tot injusta la retallada decretada pel govern. Els professors de la concertada no són funcionaris i no tenen les mateixes condicions de treball que el professorat de la pública. Quina justícia o quina equitat hi pot haver en el fet d’equiparar-los només en els desavantatges? Per això, plantegem com a primera reivindicació cap retallada al professorat de la concertada.”
  • I s’atreveixen a parlar de justícia i equitat! I s’atreveixen a retallar els nostres drets!
  • I s’atreveixen a fer renúncies en nom de milers de treballadors i treballadores!
PER UN TREBALL DIGNE, CCOO ÉS AMB TU

Versió pdf (+)

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.