Personal laboral

Normativa estatal:


Real Decreto 1483/2012 , de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

Reial decret legislatiu 1/1995 , de 24 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

Normativa de la Generalitat de Catalunya:

Registre dels acords i/o interpretacions, de caràcter vinculant , presos a la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi (CIVE) del Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (Vè i VIè Conveni).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VIè Conveni col·lectiu, de 12 de setembre de 2012.

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VIè Conveni col·lectiu, de 12 d’abril de 2012.

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VIè Conveni col·lectiu, de 3 de febrer de 2010.

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del VIè Conveni col·lectiu únic, de 31 de març de 2009.

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del 6è Conveni col·lectiu únic (01.04.08).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del 6è Conveni col·lectiu únic (29.03.07).

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del 6è Conveni col·lectiu únic (30.03.06).

VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (inclou les modificacions al text articulat aprovades per Acord de la Comissió Negociadora del 30 de març de 2006)

  • (Publicació al DOGC: Resolució TRI/1596/2006, de 7 d’abril, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008).

Enllaç al web del Departament de Governació

RESOLUCIÓ EMO/2168/2012 , de 4 d’octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord de modificació del text articulat del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya per al període 2004-2008 (codi de conveni núm. 79000692011994).

Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

Acord de la Comissió Negociadora sobre modificacions al text articulat del Vè Conveni Col·lectiu Únic, de 30 de juliol de 2002.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.