CCOO diem NO a la signatura del Conveni d’EEE
Que no diguin negociar quan volen dir renunciar

Veure el full actualitat en pdf

Aquesta és la proposta que la part social (UGT, CCOO, USOC i USTEC-Stes) vam acordar conjuntament  i vam fer arribar a les patronals (DINCAT i ECOM), per tal d’iniciar  la negociació del XIV Conveni Col•lectiu del sector d’Escoles d’Educació Especial de Catalunya.

1. Donada la considerable pèrdua en aquests últims 2 anys i mig per part dels treballadors del sector respecte a les condicions salarials i laborals, causada per raons que no hem creat els professionals de l’educació, entenem que la plataforma per  a la negociació del nou conveni col•lectiu ha de partir del conveni ja existent, com el mínim de les nostres propostes.
2. Caldria adaptar i/o actualitzar si s’escau la part normativa que el conveni estatal preveu com a matèries no negociables (període de prova, grups professionals, modalitats de contractació, règim disciplinari, normes mínimes en matèria de salut laboral i mobilitat geogràfica).
3. Quant al període de vigència proposem que sigui d’aplicació per als anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014. Caldria aclarir i si s’escau signar un acord que doni vigència al punt de la ultraactivitat, que ja estava present en el conveni vigent, i que diu que continuarà tenint validesa fins que no es signi un de nou. Evidentment ha d’estar contemplada en el nou articulat la ultraactivitat en aquests termes.
4. I per últim proposar un augment salarial per al personal no concertat per als anys 2010 i posteriors equivalent al IPC d’aquests anys.

Què han signat UGT i USOC
1. La renúncia al dret a la negociació col•lectiva des del moment que lliga les taules salarials i tots els aspectes econòmics al pagament per part de  l’administració. L’administració no participa en la mesa negociadora.
2. L’abandó a l’adaptació d’aquells aspectes obligacionals per norma, que recull el conveni estatal de la discapacitat com a matèries no negociables.
3. S’ha mantingut el redactat de l’article sobre la ultraactivitat existent en conveni fins ara. Es renuncia a la vigència del conveni des de 2010 fins 2014.
4. Es declina l’opció a assolir un increment salarial del personal en pagament directe des de 2010 fins al 2014.

Per què no ha signat CCOO
• Perquè som coherents i conseqüents amb els compromisos adquirits amb els treballadors i treballadores que representem.
• Perquè a problemes concrets, singulars o excepcionals cal buscar mesures concretes, singulars i excepcionals però no generals i col•lectives  (com són els convenis).
• Perquè així ho han expressat les persones treballadores que han participat a les consultes i assemblees realitzades.

Imatge sense llegenda

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.