Priorització de la vessant
mercantilista sobre la pedagògica
CCOO RECLAMA MESURES CORRECTIVES
ALS CONCURSOS PÚBLICS PER GESTIONAR CENTRES DEL SECTOR DEL LLEURE EDUCATIU
CCOO reclama a l’administració catalana que implementi mesures
correctives als concursos públics per gestionar centres del sector del lleure
educatiu. Aquests concursos han de garantir que la lliure competència no anirà
mai en detriment de la qualitat dels projectes pedagògics.
L’últim i més flagrant d’aquests casos s’ha donat al Districte de Sant
Martí de Barcelona, on un Casal Infantil (El Drac) amb un equip d’educadors/es
i un projecte pedagògic contrastat i de qualitat han començat a ser gestionats
per la multinacional EULEN, empresa especialista en seguretat i neteja, i que
directament va reconèixer, als seus nous treballadors, que no tenien cap
experiència en el sector i que no disposaven de cap projecte pedagògic propi.
Destaquem també que no ha guanyat la proposta més “econòmica”,
donat que les empreses que liciten en concursos públics no han d’incloure l’IVA
en la seva oferta pública, però sí que l’han d’incloure quan facturen. EULEN ha
guanyat el concurs davant de la Cooperativa ENCIS i la Fundació Pere Tarrés,
dues entitats sense ànim de lucre que estan exemptes de repercutir IVA.
Per tant, el Casal Infantil El Drac el gestiona una empresa sense cap
experiència en projectes pedagògics, ni en lleure educatiu, i que finalment és
l’opció que sortirà més cara a l’Ajuntament de Barcelona.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.