1

Atac a l’autonomia universitària

Sense precedents, el Govern de la Generalitat de Catalunya envaeix les competències pròpies de les universitats públiques per carregar-se els drets laborals aconseguits des de la recuperació de la democràcia i de l’autonomia universitària. Volen liquidar els drets laborals del personal propi de la Generalitat i alhora fer més retallades salarials i, no satisfets amb les retallades de prop d’un 20% del Pressupost, s’actua també contra els Acords, Pactes i Convenis propis de les universitats -de moment no s’atreveixen amb els Ajuntaments-. 
Socialment, estem assistint a un permanent missatge de desprestigi d’allò que és públic per justificar les posteriors accions, i la Universitat no és una excepció. L’ofensiva contra els serveis públics per part del Govern de la Generalitat de Catalunya ha arribat a les universitats i pretén liquidar l’autonomia universitària: 
1. Governança. Des de fa anys es pretén derivar el debat de la “governança” de les universitats en un sentit molt determinat amb l’objectiu d’aconseguir el control de les Universitats Públiques, amb una coincidència de dos clars interessos: d’una banda, exercir el control polític d’una institució de prestigi social i d’altra, fer el gran negoci, doncs el Pressupost global del sistema universitari català és un pastís molt gran a repartir per part del poder econòmic i financer. 
2. Ofegament econòmic. Així, als incompliments de finançament d’anys anteriors, l’any passat es va produir una forta retallada de l’aportació de la Generalitat als pressupostos de les universitats públiques – al voltant de 150 milions d’euros – i aquest any 2012 es preveu un nou increment de les retallades. 
3. Invasió de competències. Mai havia succeït! No només s’ofeguen les universitats amb les retallades econòmiques; ara, a més, mitjançant la llei de Pressupostos* de la Generalitat de Catalunya – i la llei de Mesures*-, es pretén interferir en les pròpies normes internes per liquidar els drets laborals aconseguits al llarg de molts anys, anul·lant tots els Acords, Pactes i Convenis Col·lectius en els aspectes que s’oposin al que disposin les esmentades lleis. 
Algunes de les mesures previstes d’afectació a les universitats*: 
• Supressió del complement del 100% de les retribucions a IT – malaltia 
• Supressió dels Fons d’Acció Social de cada universitat 
• Supressió de tiquets menjadors 
• Supressió de dies addicionals de vacances per antiguitat 
• Reducció dels dies d’afers propis a 6 
• Increment de la jornada laboral a 37,5 hores (apartat especialment dedicat al PAS de les universitats públiques). L’estalvi de la despesa suposa, com és obvi, l’acomiadament de personal temporal i interí
Retallades salarials al 2012 
A totes les mesures d’aplicació a les universitats hem d’afegir també el que es disposa a l’article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat: 
Altres mesures de reducció de la despesa de personal per al 2012:
1. S’autoritza el Govern a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal prevista per l’exercici 2012 que poden afectar, preferentment i amb caràcter proporcional sobre el total de les retribucions anuals, les pagues addicionals dels conceptes que tinguin consideració de complement específic o equivalent. Aquestes mesures han de tenir un impacte equivalent al personal laboral de l’Administració de la Generalitat, i a la resta de personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya, així com al de les universitats públiques. Per al personal laboral, la distribució i l’aplicació de la reducció prevista en aquest apartat es produirà a través de la negociació col•lectiva i, en cas que l’1 de maig de 2012 no s’hagi arribat a un acord de distribució, aquesta reducció s’aplicarà a les retribucions de juny i desembre.
Atenció! Les propostes presentades per la Generalitat per a realitzar les retallades, NO ESTAN EN VIGOR. Han de ser doncs, debatudes i votades les esmenes a la totalitat i les parcials. No hi haurà cap text definitiu fins a, com a mínim, un mes. 
I més coses: les privatitzacions. Com a un exemple del camí encetat pel Govern de la Generalitat, us informem que amb motiu del nou model T
IC per a la prestació de serveis als diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, s’ha constituït un consorci* de 5 empreses catalanes. 
CCOO fem una crida pública a no resignar-se, a no assumir aquestes retallades com un fet inevitable sinó, com una decisió política que ha de ser combatuda amb els mitjans que calgui. 
Per a CCOO la defensa dels drets laborals i llocs de treball és un compromís irrenunciable 
*Referències: 
• Pressupost Generalitat 2012: http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_P_ART.pdf 
• Llei de Mesures: http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_P_MES.pdf 
• Resum de mesures específiques d’aplicació a les universitats: https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-CWabvkIGgVNmRlMTFhNDUtMDgwMC00MWUyLTlkYTktMWJiOWJjOGNkZjhk&hl=es&pli=1 
• Comunicat de CCOO-Universtats del mes de desembre amb la valoració de la situació de les retallades: http://ccoo-universitat.blogspot.com/search?updated-min=2011-01-01T00:00:00%2B01:00&updated-max=2012-01-01T00:00:00%2B01:00&max-results=50 
• Consorci TICxCAT http://www.ticxcat.cat