CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
Agrària
Producció agroecològica
Producció agropecuària
Jardineria i floristeria
Administració i gestió
Gestió administrativa
Electricitat i electrònica
Instal·lacions elèctriques i automàtiques
Instal·lacions de telecomunicacions
Fabricació mecànica
Mecanització
Soldadura i caldereria  
Fusta, moble i suro
Fusteria i moble
Hoteleria i turisme
Cuina i gastronomia
Serveis en restauració
Indústries alimentàries
Forneria, pastisseria i confiteria
Olis d’oliva i vins  
Elaboració de productes alimentaris
Informàtica i comunicació
Sistemes microinformàtics i xarxes
Instal·lació i manteniment
Instal·lacions de producció de calor
Instal·lacions frigorífiques i de climatització
Química
Planta química
Sanitat
Emergències sanitàries
Farmàcia i parafarmàcia
Tèxtil, confecció i pell
Confecció i moda
Transport i manteniment de vehicles
Carrosseria
Electromecànica de vehicles  automòbils
CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
Edificació i obra Civil
Projectes d’edificació  
Energia i aigua
Eficiència energètica i energia solar tèrmica
Electricitat i electrònica
Sistemes electrotècnics i automatitzats
Fabricació mecànica
Construccions metàl·liques
Programació de la producció en fabricació mecànica
Disseny de productes en fabricació mecànica
Hoteleria i turisme
Gestió d’allotjament turístic
Guia, informació i assistència turístiques
Agències de viatges i gestió d’esdeveniments
Direcció de cuina
Direcció de serveis en restauració
Indústries alimentàries
Vitivinicultura
Processos i qualitat en indústries alimentàries
Informàtica i comunicació
Administració de sistemes informàtics a la xarxa
Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Desenvolupament d’aplicacions per a web
Instal·lació i manteniment
Desenvolupament de projectes d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids
Química
Laboratori d’anàlisi i decontrol de qualitat
Química industrial
Sanitat
Audiologia protètica
Serveis socioculturals i a la comunitat
Educació infantil  
Tèxtil, confecció i pell
Patronatge i moda
Transport i manteniment de vehicles
Automoció
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.