1. Resum de les negociacions a l’ensenyament privat concertat – gener 2012 (+)
POSTURA DE LES PATRONALS EN LA NEGOCIACIÓ DELCONVENI
Les Patronals no accepten la més mínima modificació respecte a les seves propostes, que ratifiquen.
Àmbit salarial:
–         Equiparació dels batxillerats fins al 2013 amb absorció de totes les millores retributives anteriors, exclusió dels estadis i clàusula de desvinculació automàtica en ràtios d’alumnat inferiors a 25.
–         Increment salarial del PAS i Llars d’infants integrades
2010
2011
2012
2013
0%
3%
3%
IPC
–         Vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Lleide pressupostos de la Generalitat.
Les quantitats eventualment abonades per compensar les retallades no es reclamaran però seran a extingir en el moment de la signatura del conveni.
Àmbit de jornada:
–         Eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO el curs que ve.
–         Consideració d’activitat lectiva del temps d’esbarjo pel segon cicle d’infantil i primària,
pels docents presents, pel temps real dedicat i mentre segueixi essent activitat curricular.
-Reducció en 8 hores anuals pel PAS (jornada de 37:30 setmanals).
Pla d’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats:
            – Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
POSTURA DE CCOO EN LA NEGOCIACIÓ DELCONVENI
CCOO valora els petits avanços que conté aquesta proposta però entenem que no podem desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i retallades, que impliquen una forta pèrdua de poder adquisitiu des del 2007 (17’4%), i anuncis de noves retallades pel curs vinent, recollides en la Llei de pressupostos també per a la concertada. Aquest context de pèrdua de drets i salaris es fa molt difícil arribar a acords satisfactoris.
Respecte a la proposta Patronal, n’hem assenyalat també les principals deficiències:
Àmbit salarial:
–         No acceptem que l’equiparació impliqui l’absorció de tots els complements salarials ni la clàusula de desvinculació automàtica en funció de les ràtios.
–         Demanem que es fixi un calendari i condicions per a la retribució d’estadis.
–         No acceptem la congelació salarial pel PAS i Llars d’infants integrades de l’any 2010.
–         No acceptem la vinculació de les taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat, que resta capacitat a la negociació col·lectiva:
–         NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
–         Reclamem un pla de recuperació salarial que retorni el poder adquisitiu.
Àmbit de jornada:
–         Aplaudim l’eliminació de la clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO, durant anys defensada només per CCOO.
–         Agraïm la clarificació de la consideració lectiva dels temps d’esbarjo, que s’hauria de fer extensiva a secundària.
–         La reducció horària del PAS s’ha de fer extensiva pel personal de Llars d’infants integrades.
–         Hi ha d’haver una disminució de la càrrega lectiva de TOT el personal docent a tots els nivells. Entenem que fins i tot amb les actuals plantilles seria possible. Especialment, s’han de regular les substitucions i guàrdies i el treball amb noves tecnologies dins de l’horari lectiu del professorat.
Pla d’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats:
–          Estem d’acord amb garantir els llocs de treball, especialment per als centres de FP i els centres amb contracte programa. Aquest Pla és independent de la resta de negociacions pel conveni.PROPOSTA SINDICAL
RESPOSTA PATRONAL
Valoració sindical
Àmbit salarial
Pla de recuperació salarial.
NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
Vinculació salarial del personal docent que presti els seus serveis a nivells concertats, tant de pagament delegat com propi, a les retribucions que s’estableixen als mòduls (Llei de Pressupostos de la Generalitat).
NO
Complementar econòmicament les substitucions quan es superin les hores lectives màximes per nivell educatiu.
NO
Plus de tutoria.
NO
Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats, inclosos estadis.
Analogia retributiva per al professorat de batxillerats no concertats amb els concertats:
–         progressiva (fins al 2013)
–         exclosos els estadis
–         desvinculació automàtica ràtios < 25
NO
Increments salarials sensiblement superiors a l’IPC per al PAS i Llars d’Infants Integrades
Increments pel PAS i Llars d’infants integrades:
2010
2011
2012
2013
0%
3%
3%
IPC
REGULAR
Àmbit de jornada
Establiment d’una hora de guàdia-substitució dintre de l’horari lectiu setmanal del professorat.
NO
Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes.
Consideració lectiva de la vigilància d’alumnes:
–         pel segon cicle d’infantil i primària
–         pels docents presents
–         pel temps real dedicat
–         mentre els plans d’estudi considerin els patis activitat curricular
Regulació de l’activitat lectiva (atenció de l’alumnat) del treball no presencial mitjançant l’ús de les plataformes, intranets, etc… , en el marc de la jornada anual.
NO
Anulació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO.
Anulació de la desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO a partir del curs 2012-2013.
Reducció horària pel PAS i Llars d’infants integrades
Reducció horària pel PAS de 8 hores anuals
REGULAR
Pla per l’estabilitat laboral Departament – Patronals – Sindicats
Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
Garantir el manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies