ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny, per la qual es creen diversos preus públics per a la matrícula dels cicles formatius de grau superior impartits en els centres dependents del Departament d’Ensenyament.
ORDRE ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l’accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d’Ensenyament.

RESOLUCIÓ ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s’organitza el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior. 

 

http://ves.cat/bfVr

EXTRACTE Resolució de 19 de juny de 2012 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament dels centres públics d’educació secundària, i les instruccions de recollida de dades a efectes estadístics, per al curs 2012-2013:
D. Obtenció del títol de batxillerat per part dels tècnics de formació professional
D’acord amb el que s’estableix a la disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, de modificació de l’Ordre EDU/554/2008, d’avaluació del batxillerat, l’alumne que hagi obtingut un títol de tècnic –de formació professional exclusivament– obtindrà el títol de batxillerat si supera les matèries comunes del batxillerat.
La inscripció en aquestes condicions, que es pot fer en qualsevol centre de batxillerat, no requereix una autorització específica, si bé en iniciar el batxillerat l’alumne que vulgui acollir-se al que preveu la disposició addicional de l’Ordre esmentada ha de sol·licitar-ho explícitament a la direcció del centre on cursi els estudis de batxillerat.
Atès que l’obtenció del títol de batxillerat per aquesta via no comporta el dret a reconeixement de modalitat, si l’alumne vol comptar amb aquest reconeixement ha d’adscriure’s a una modalitat i cursar-ne les matèries corresponents. Pel que fa a les matèries optatives i al treball de recerca, en pot estar exempt si s’acull al que es preveu a l’anterior punt C (de convalidació de matèries de batxillerat per als alumnes procedents de cicles formatius).
La qualificació final de batxillerat d’aquests alumnes –que ha de calcular el centre educatiu– és la mitjana aritmètica de la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà d’FP i la qualificació mitjana de les matèries comunes.
A la secció Currículum i batxillerat del web de la XTEC podeu consultar el document “Aclariments sobre l’aplicació de la disposició addicional de l’Ordre ENS/62/2012, referent a l’alumnat en possessió d’un títol de tècnic o tècnica de formació professional que superi les matèries comunes de batxillerat”.
image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies