1. Resum de les negociacions a l’ensenyament privat concertat – gener 2012 (+)
POSTURA DE LES PATRONALS EN LA NEGOCIACIÓ DEL
CONVENI
Les Patronals no accepten la més mínima modificació respecte a les seves propostes,
que ratifiquen.
Àmbit salarial:
–        
Equiparació dels batxillerats fins
al 2013 amb absorció de totes les millores retributives anteriors, exclusió
dels estadis i clàusula de desvinculació automàtica en ràtios d’alumnat
inferiors a 25.
–        
Increment salarial del PAS i Llars
d’infants integrades
2010
2011
2012
2013
0%
3%
3%
IPC
–        
Vinculació de les taules salarials
als mòduls publicats a la Llei
de pressupostos de la
Generalitat.
Les quantitats eventualment abonades per compensar les
retallades no es reclamaran però seran a extingir en el moment de la signatura
del conveni.
Àmbit de jornada:
–        
Eliminació de la clàusula de
desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO el curs que ve.
–        
Consideració d’activitat lectiva
del temps d’esbarjo pel segon cicle d’infantil i primària,
pels docents
presents, pel temps real dedicat i mentre segueixi essent activitat curricular.
-Reducció en 8
hores anuals pel PAS (jornada de 37:30 setmanals).
Pla
d’estabilitat laboral
Departament – Patronals –
Sindicats:
            –
Garantir el manteniment de les
actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
POSTURA DE CCOO EN LA NEGOCIACIÓ DEL
CONVENI
CCOO valora
els petits avanços que conté aquesta proposta però entenem que no podem
desvincular-la del context en el què es produeix: congelació salarial i
retallades, que impliquen una forta pèrdua de poder adquisitiu des del 2007
(17’4%), i anuncis de noves retallades pel curs vinent, recollides en la Llei de pressupostos també
per a la concertada. Aquest context de pèrdua de drets i salaris es fa molt difícil
arribar a acords satisfactoris.
Respecte a la
proposta Patronal, n’hem assenyalat també les principals deficiències:
Àmbit salarial:
–        
No acceptem que l’equiparació
impliqui l’absorció de tots els complements salarials ni la clàusula de
desvinculació automàtica en funció de les ràtios.
–        
Demanem que es fixi un calendari i
condicions per a la retribució d’estadis.
–        
No acceptem la congelació salarial
pel PAS i Llars d’infants integrades de l’any 2010.
–        
No acceptem la vinculació de les
taules salarials als mòduls publicats a la Llei de pressupostos de la Generalitat, que resta
capacitat a la negociació col·lectiva:
–        
NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
–        
Reclamem un pla de recuperació
salarial que retorni el poder adquisitiu.
Àmbit de jornada:
–        
Aplaudim l’eliminació de la
clàusula de desvinculació horària dels centres d’una línia d’ESO, durant anys defensada
només per CCOO.
–        
Agraïm la clarificació de la
consideració lectiva dels temps d’esbarjo, que s’hauria de fer extensiva a
secundària.
–        
La reducció horària del PAS s’ha
de fer extensiva pel personal de Llars d’infants integrades.
–        
Hi ha d’haver una disminució de la
càrrega lectiva de TOT el personal docent a tots els nivells. Entenem que fins
i tot amb les actuals plantilles seria possible. Especialment, s’han de regular
les substitucions i guàrdies i el treball amb noves tecnologies dins de
l’horari lectiu del professorat.
Pla
d’estabilitat laboral
Departament – Patronals –
Sindicats:
–         
Estem d’acord amb garantir els llocs de treball, especialment per
als centres de FP i els centres amb contracte programa. Aquest Pla és
independent de la resta de negociacions pel conveni.PROPOSTA SINDICAL
RESPOSTA PATRONAL
Valoració
sindical
Àmbit salarial
Pla de recuperació salarial.
NO PODEM SIGNAR UN XEC EN BLANC A FUTURES RETALLADES !
Vinculació salarial del personal docent que
presti els seus serveis a nivells concertats, tant de pagament delegat com
propi, a les retribucions que s’estableixen als mòduls (Llei de Pressupostos
de la Generalitat).
NO
Complementar econòmicament les substitucions
quan es superin les hores lectives màximes per nivell educatiu.
NO
Plus de tutoria.
NO
Analogia retributiva per al professorat de
batxillerats no concertats amb els concertats, inclosos estadis.
Analogia retributiva per al professorat de
batxillerats no concertats amb els concertats:
–        
progressiva (fins al 2013)
–        
exclosos els estadis
–        
desvinculació automàtica ràtios
< 25
NO
Increments salarials sensiblement superiors
a l’IPC per al PAS i Llars d’Infants Integrades
Increments pel PAS i Llars d’infants
integrades:
2010
2011
2012
2013
0%
3%
3%
IPC
REGULAR
Àmbit de jornada
Establiment d’una hora de guàdia-substitució
dintre de l’horari lectiu setmanal del professorat.
NO
Consideració lectiva de la vigilància
d’alumnes.
Consideració lectiva de la vigilància
d’alumnes:
–        
pel segon cicle d’infantil i
primària
–        
pels docents presents
–        
pel temps real dedicat
–        
mentre els plans d’estudi
considerin els patis activitat curricular
Regulació de l’activitat lectiva (atenció de
l’alumnat) del treball no presencial mitjançant l’ús de les plataformes,
intranets, etc… , en el marc de la jornada anual.
NO
Anulació de la desvinculació horària dels
centres d’una línia d’ESO.
Anulació de la desvinculació horària dels
centres d’una línia d’ESO a partir del curs 2012-2013.
Reducció horària pel PAS i Llars d’infants
integrades
Reducció horària pel PAS de 8 hores anuals
REGULAR
Pla per l’estabilitat
laboral
Departament – Patronals – Sindicats
Garantir el
manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.
Garantir el
manteniment de les actuals plantilles, com a mínim, els propers 4 anys.

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies