Permisos del personal municipal 

Document pdf

1. Per raó de Naixement, acolliment o adopció.

El progenitor/a que no gaudeix del permís per maternitat té dret a 5 dies laborables 
consecutius dintre dels 10 següents a la data de naixement o de l’arribada del menor 
adoptat/da o acollit/da a la llar familiar. 
En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a 10 dies 
laborables si es tracta de dos fills i 15 dies si són tres o més.
Documentació necessària
Fotocòpia del llibre de família on consti el naixement.
Fotocòpia de la decisió administrativa o judicial d’acolliment.
Resolució judicial de l’adopció.
2. Defunció d’un familiar fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
Si la defunció es produeix un cop l’empleat/da ja ha completat la seva jornada laboral, el 
permís comptarà a partir del dia hàbil següent. 
1r grau:
Es disposarà de 3 dies hàbils quan el succés es produeix en la mateixa localitat del domicili 
del funcionari i 5 dies hàbils quan sigui en una localitat diferent.
2n grau :
2 dies hàbils quan el succés es produeix a la mateixa localitat del domicili del 
Funcionari i 4 dies quan sigui en una localitat diferent.
Documentació necessària
Qualsevol document acreditatiu del fet causant.
3. Malaltia greu, hospitalització o accident que impliqui atenció mèdica urgent i 
immediata de familiars.

(…)


Document pdf

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.

Ús de galetes

Aquest lloc web empra galetes per a una millor experiència d'usuari. Accedeix a l'enllaç de política de cookies per a més informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies