1

Aquest mes CCOO arriba al 70% de la representació sindical al sector de la no reglada, i l'afiliació segeix pujant (un 60% mes des de l'any 2007).