El dies 28 i 29 de gener l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU – http://www.aqu.cat) va organitzar el taller “L’avaluació de la Recerca del Professorat Universitari en Humanitats i Ciències Socials”.
Des de CCOO volem felicitar i donar tot el suport a l’Agència per iniciatives com aquesta, que permeten reflexionar sobre l’avaluació de la recerca (“i la docència”). En àmbits de coneixement com per exemple, les Ciències Socials, on a la segona convocatòria 2009 d’acreditació de lector només el 40% van obtenir una resolució favorable (AQU, 2009) i la mitjana d’edat es situava (anys 2003-2006) en 39 anys (AQU, 2008), creiem fonamentals aquestes iniciatives.

A més des de CCOO volem reiterar la necessitat de seguir comptant amb una Agència exemplar que avaluï i acrediti el PDI, per caminar junts cap a l’objectiu d’unes universitats cada cop més excel·lents. Per aquest motiu creiem fonamental que tots donem el nostre suport a l’Agència i sol·licitem que se li donin tots els recursos necessaris per poder fer la seva tasca amb eficàcia i eficiència.

Però…

També creiem que hi ha algunes coses i alguns tarannàs que han de canviar, i aviat.

Sabies que…

Molts dels nostres companys han començat la carrera de PDI com Ajudants i per poder optar a una plaça de Lector (figura continuació natural de la d’ajudant, amb contracte temporal) es necessita una acreditació de Lector/a (a més de guanyar els respectius concursos). Després, una de recerca per poder optar a ser Agregat/da (primer contracte estable). En total, els anys de contracte d’ajudant i lector no poden superar els vuit anys, i en cada una de les figures el màxim és de cinc anys (però no es poden superar els vuit en total).

Molts d’aquests ajudants correctament aconsellats pels seus directors de recerca han optat per una tesi “llarga” i de qualitat, que a corre-cuita han llegit al cinquè any d’ajudant. Alhora han publicat articles, o com popularment ja es coneixen “Jota-C’Erres de primer quartil”, i, per tant, poden tenir l’esperança, tant ells com la societat que ha invertit part dels seus recursos en la formació de la “pedrera” de futurs PDI, que es consolidaran (i diem pedrera perquè tots ells piquen molta pedra per arribar).

Però és clar, si un ajudant obté el títol de doctor al cinquè any possiblement ja no podrà arribar a agregat sense quedar-se fora de la feina: NO SUMA!!

Segons diu la web de l’AQU…

“Podran sol·licitar l’acreditació de recerca les persones que, estant en possessió del títol de doctor, puguin demostrar que tenen una provada capacitat investigadora amb una trajectòria investigadora postdoctoral mínima de tres anys. A aquests efectes es considerarà com a inici del període postdoctoral la data de lectura de la tesi doctoral. No s’admetran a tràmit les sol·licituds de persones amb una trajectòria postdoctoral inferior a tres anys.” (DOGC, 2009).

És més, si a la primera no rep un informe favorable (cosa força probable en certes àrees), S’HAURÀ D’ESPERAR UN ANY MÉS!!
“En cas de denegació de l’acreditació, per presentar una nova sol·licitud d’acreditació de recerca o una sol·licitud d’acreditació de recerca avançada haurà de transcórrer un any comptat des de la convocatòria a la qual s’hagi presentat amb anterioritat. Aquesta condició s’aplica a partir de la convocatòria del mes d’octubre de 2009.” (AQU, 2010).

Però tot això tant fa…

Tots aquest companys d’àrees de coneixement diverses que han obtingut ara fa poc el títol de doctor en el cinquè any d’ajudant ja no podran molt probablement presentar-se a un concurs de plaça de lector aquest proper juny de 2010. Si la resolució de la seva sol·licitud no arriba ràpid ja no hi serà a temps:

“L’emissió de l’informe favorable o desfavorable s’ha de notificar a l’interessat en el termini màxim de sis mesos a comptar des de l’obertura de les convocatòries” (AQU, 2010).

S’obren aquest febrer, per tant si triguen sis mesos a avaluar-los ja estan fora…

No entenem el perquè d’aquest canvi en el termini de resolució, que fins al 2009 era de tres mesos, i que al cap i a la fi és simplement per saber si es té dret a optar a un contracte temporal.

Estem convençuts de la bona voluntat…

CCOO no té cap dubte de la bona voluntat d’AQU i li reiterem tot el nostre suport, però és necessari que:

  1. Es modifiquin immediatament aquelles condicions que fan impossible una carrera de PDI Laboral dins els períodes previstos per la Llei. 
  2. És obvi que els criteris d’avaluació afecten directament a les condicions de promoció i retribució del PDI Laboral, i, per tant, els criteris d’avaluació s’han de negociar com a mínim amb els agents socials.
  3. Donat que el procés d’avaluació no és anònim, proposem que per millorar la transparència del procés, representants legals dels treballadors estiguin presents amb veu i sense vot a les comissions d’avaluació.
En aquest sentit volem ser totalment positius i creiem que l’Agència caminarà responsablement en aquesta direcció…


Per això volem anar recollint l’opinió dels processos de tota la comunitat acadèmica, i per començar del PDI Laboral en aquesta enquesta d’opinió:

https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=es&formkey=dENyZ0lXLUZhU21NWmQ2YVQ3RU8wNGc6MA

(Es tancarà en un mes comptant des de la publicació d’aquest butlletí.)

Referències

AQU (2008). El professorat universitari a Catalunya: Dades per a les polítiques d’acreditació i contractació 2003-2006. Barcelona: AQU. http://www.aqu.cat/doc/doc_34382231_1.pdf
AQU (2009). Resultats de Lector: 21/12/2009. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/resultats_lector.html (Consultat: gener-2010).
AQU (2010). Agregat/da: Preguntes freqüents. http://www.aqu.cat/activitats/professors/agregat/faq_agregat.html (Consultat: gener-2010)
AQU (2010). Lector: Presentació de sol·licituds. http://www.aqu.cat/activitats/professors/lector/sollicituds_lector.html (Consultat: febrer-2010)
DOGC (2009). Resolució IUE/2144/2009. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 5431 – 29.7.2009. http://www.aqu.cat/doc/doc_66991986_1.pdf

Continuarà…

 

 

image_print
Comparteix.

Comentaris tancats.